Звіт директора КЗ "Тетіївський ОЦ-ОЗЗСО І-ІІІ ступенів №3" Музичук Т.П.

про свою діяльність на посаді протягом 2019-2020 навчального року.

Завершився навчальний рік, і тому ми проводимо певні підсумки роботи колективу закладу за минулий навчальний рік.

У 2019-2020 навчальному році діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів концепції загальноосвітньої школи, «Основних орієнтирів національного виховання».

Як директор школи, у своїй діяльності протягом навчального періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Основними цілями моєї діяльності, як керівника, у 2019-2020 навчальному році були:

-Створення умов для навчання учнів закладу освіти та його філій,забезпечення діяльності НУШ;

-Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІ ступенів та середньої профільної освіти в школі ІІІ ступеня;

-Вдосконалення педагогічної системи закладу освіти та його філій відповідно до запитів батьків і учнів.

-Забезпечення функціонування та розвитку закладу освіти та його філій, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставлених цілей були вирішенні наступні завдання:

-Підвищення рівня організації освітнього процесу в закладі освіти та його філіях;

-Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти;

-Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес;

-Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я

учасників освітнього процесу;

-Організація різних форм позаурочної освітньої роботи;

-Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу освіти до

управління його діяльністю;

-Робота із звернень громадян з питань діяльності закладу освіти;

-Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази

закладу освіти.

За якісним складом педагогічних працівників наш заклад має можливість надавати учням якісні освітні послуги.

Із вищою освітою у школі працює 49 вчителів, 3 асистенти вчителя, середню спеціальну освіту має 1 педпрацівник. Всі педагоги є штатними працівниками закладу.

Якісний склад педагогічного колективу:

35 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, з них:

- 5 вчителів - звання «вчитель-методист»

- 21 вчитель - звання «старший учитель»

- 2 вчителя – І категорію.

- 6 вчителів – ІІ категорію.

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку мережі класів. На початок 2019-2020 навчального року в школі було 19 класів та 8 класів у Росішківській філії

Кількість учнів - 432.

Школа та філії на 100% забезпечені педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

В закладі та філії:

- Розроблено єдиний режим роботи закладу освіти;

- Складено розклад уроків, графік чергування вчителів в закладі освіти та їдальні;

- Організовано роботу гуртків;

- Організовано гаряче харчування учнів;

- Забезпечено опалювальний сезон закладу освіти;

- Школа 100% забезпечена інтернетом;

- У 8 класних кабінетах встановлено мультимедійні комплекти ;

- У 6 класних кабінетах встановлено телевізори з підтримкою інтернету.

Упродовж 2019-2020 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на упровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів, забезпечення стандартів НУШ для 1-2 класів,2-а,3-а класи навчалися за науково – педагогічним проектом «Інтелект України» , для дітей з ООП організовано інклюзивне навчання.

Велика увага у школі приділяється включенню всіх дітей в освітній процес. Станом на 1 вересня 2019 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років.

Методична робота в закладі була спрямована на ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

На початку навчального року в закладі було видано наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою працюватиме школа, структуру організації методичної роботи.

У 2019-2020 навчальному році педколектив працював над реалізацією методичної проблеми «Формування ключових компетентностей як основа успішної самореалізації школяра», опановуючи науково-методичну, психолого- педагогічну літературу та формуючи внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

Науково – методична робота представлена такими компонентами:

- методична та педагогічна ради;

- проблемний семінар;

- творча та динамічна групи;

- постійно діючий психологічний семінар-тренінг;

- самоосвіта;

- індивідуальна педагогічна діяльність.

У 2019-2020 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася відповідно до чинних нормативних документів. Аналіз підсумків методичної роботи показав, що вона була спрямована на створення інформаційних, науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для професійно-особистісного зростання педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу, якості знань та вмінь учнів, утвердження компетентнісного підходу.

На засіданнях проблемного семінару, що проводились за планом, було розглянуто методологічні засади формування ключових компетентностей нової української школи, формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення предметів освітніх галузей «Природознавство», «Мови та літератури».

На засіданні педради «Формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов» проаналізовано основні напрямки роботи колективу з реалізації з вагомого напрямку реалізації методичної проблеми. Робота методичної ради та структурних підрозділів була також підпорядкована реалізації педагогічної проблеми та вирішенню головних завдань методичної роботи. Підсумки роботи цих комісій підбиті на останніх засіданнях, визначені завдання на наступний навчальний рік. Стан методичної роботи проаналізований у відповідному наказі.

Більшість учителів провели показові уроки з метою обміну досвідом з колегами, провести частину запланованих на березень- квітень завадив карантин. Сформувалася система підготовки та проведення шкільного етапу конкурсу «Учитель року». Цього року в ньому взяли участь згідно визначених номінацій вчителі: Схабовська І.І. (вчителька початкових класів), Бідна В.М. (вчителька початкових класів),Власенко О.М. (вчителька хімії), Франовська Ю.Ю.(вчителька історії),Шевчук Н.В.(вчитель образотворчого мистецтва),Виноградова Г.В. (вчитель зарубіжної літератури). Переможцями стали Схабовська І.І.,Власенко О.М.,Франовська Ю.Ю.,які брали участь у наступних етапах конкурсу.

Шевчук Наталія Володимирівна І (зональний) тур - учасник

Перебувала під контролем індивідуальна методична робота вчителів школи. Значна увага зверталась на організацію роботи 1 та 2 класів початкової школи за принципово новими програмами та стандартами НУШ, забезпечення комфортного освітнього середовища. Розпочата робота з переходу на стандарти НУШ 1 класу наступного навчального року, зокрема підготовка вчителів Швець Г.А. та Ковальчук О.Д. та інших фахівців, що працюватимуть з першокласниками, підготовку матеріальної бази. Вчителі початкової школи, адміністратори успішно пройшли очні та онлайн-курси та отримали сертифікати.

Основні питання, що розглядалися в ході методичних та оперативних нарад

- діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів;

- самоосвітня діяльність вчителя.

- Охоплено напрямки:

- методичні проблеми;

- відвідування учнями закладу;

- організація харчування учнів у закладі;

- питання з безпеки життєдіяльності;

- навчальна компетентність учнів і професійний рівень компетентності вчителя;

- стан викладання навчальних предметів і рівень навчальних досягнень учнів;

- стан інклюзивного навчання;

- сумісна праця сім’ї та школи у вихованні підростаючого покоління;

- питання переведення учнів до наступних класів та випуску учнів зі школи;

- питання академічної доброчесності.

Професійна талановитість педагогічного колективу відповідно відзначилася і на начально – виховному процесі. Учні нашого закладу були активними учасниками різноманітних конкурсів, олімпіад та МАН та досягли гарних результатів.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 136

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Юридична адреса школи:

09801 Київська область

Тетіївський район

м.Тетіїв

вул. Академіка Байраківського, 49

e-mail: zoсh_3@ukr.net

cайт школи: http://www.tetiiv-zosh3.kiev.sch.in.ua/

Дата останньої зміни 06 Лютого 2021

Цей сайт безкоштовний!