wym-1519305204851

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради Київської області на 2017/2018 навчальний рік

І.Загальні засади

Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради Київської області здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти“; від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти“; державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН5.2.008-01);Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Навчальний заклад має 17 класів, в яких навчаються 350 учень, із них 1а – 18, 1б-25, 2 –21, 3а-20, 3б -18, 4 – 28, 5 –28, 6а -21, 6б -19, 7а - 19, 7б –20, 8а –21, 8б - 16, 9а –15, 9б –21, 10 – 24, 11 -17.

Мова навчання – українська. Режим роботи - п’ятиденний.

З 1 по 11 класи перша іноземна мова – англійська мова, друга іноземна мова: французька, німецька.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріально-технічну базу кабінетів, у 8-х класах вводиться допрофільна підготовка з іноземної філології та історичного профілю, в старшій школі впроваджено профільне навчання у профільних групах - іноземної філології та історії у 10 класі, у 11 класі – універсальний профіль.

Робочий навчальний план Тетіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2017-2018 навчальний рік складено на підставі листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від03.07.2017 № 1/9-362 «Про перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017-2018 н.р.», наказів МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно із наказами МОН України від 09.10.2002 №572, від 17.08.2012 № 921, від 08.04.2016 №401:

для школи І ступеня

  • 1а кл - за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженими наказом Міністерства освітиі науки України від02.11. 2016 № 1319 (Додаток 2)
  • 1б, 2, 3а, 3б, 4 кл - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (Додаток 1);

для школи ІІ ступеня

  • 5, 6-а, 7-б, 8-а кл - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664) зі змінами затвердженими наказами МОН України від 12.12.2014 №1465; від 08.05.2015 №518, від 07.08.15 № 855 (Додаток 10)
  • 6-б, 9-а, 9-б кл - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664) зі змінами затвердженими наказами МОН України від 12.12.2014 №1465; від 08.05.2015 №518, від 07.08.15 № 855 (Додаток 1)
  • 8-б кл - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН

України від 29.05.2014 №664) зі змінами затвердженими наказами МОН України від 12.12.2014 №1465; від 08.05.2015 №518, від 07.08.15 № 855 (Додаток 8)

для школи ІІІ ступеня

  • 10 кл - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, затвердженими наказами МОН України від 29.05.2014 №657; від 08.05.2015 №518 ( Додаток 13)
  • 11кл - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, затвердженими

наказами МОН України від 29.05.2014 №657; від 08.05.2015 №518; від 07.08.15 № 855 ( Додаток 2)

Для учнів з інклюзивною формою навчання (адаптовані до робочих навчальних планів інклюзивних класів):

  • 1клас – за Типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом МОН України від 28.01.2014 №80 (додаток 12)
  • 5 клас – за Типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом МОН України від 22.04.2014 №504 (додаток 16)
  • 6-б клас - за Типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом МОН України від 22.04.2014 №504 (додаток 18)
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Відповідно до статті 15 Закону України "Про загальну середню освіту" робочий навчальний план охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, впровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять і консультацій.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу.

Розподіл годин варіативної складової проведено відповідно до запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення

Години варіативної складової передбачено на :

- предмети інваріантної складової: у 1-б класі введено 1 додаткову годину, у 5, 7а, 7б по 0,5 год на предмет інваріантної складової українську мову; у 2-3-х, 6а, 7а, 7б, 8а, 8б класах введено 1 додаткову годину, в 11 кл 0,5 год на предмет інваріантної складової англійську мову; у 5 кл на підсилення історії.

- курси за вибором: у профільних групах 10 класу з історії та англійської мови.

- факультатив: у 6а, 7б, 11кл з історії; 6а, 6б, 11кл з біології; у 6б з географії; української мови, математики, фізичної культури у 11 класі; у профільних групах 10 класу з англійської мови та історії

- індивідуальні заняття та консультації: 1б-4 класи по 1 год, 5кл 1 год, 9а, 9б по 0,5 год з математики; у 6а, 6б, 9а, 9б класах з української мови по 0,5 год., у 7а, 9а по 0,5 год, 8а 1 год з англійської мови; у 8а класі 1 год з німецької мови; у 6б та 8б по 1 год з історії; у 8а, 9а, 9б по 0,5 год з біології; у 9б 0,5 год з географії.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин викладатимуться чергуванням з іншими предметами, які не мають повної кількості годин або останніми уроками.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні англійської, французької, німецької мов, інформатики, Захисту Вітчизни, фізичної культури здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128 », зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 р. за N 1482/21794

Передбачається:

- у 1-4 класах відкрити дві групи продовженого дня з наповнюваністю по 30 учнів;

- у 4, 5 класах поділ на групи при вивченні української мови та англійської мови; у 5 кл німецької мови;

- у 2а, 2б, 3а, 3б, 4, 5, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9б, 10, 11 класах поділ на групи при вивченні інформатики;

- у 5 класі поділ на групи при вивченні технологій,

- у 10, 11 класах поділ на групи при вивченні Захисту Вітчизни.

ІІІ. Структура 2017-2018 навчального року та режим роботи

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Школа працює у п'ятиденному режимі в одну зміну.

Навчальні заняття організувати за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня 2017 року по 31 грудня 2017 року, ІІ семестр – з 22 січня 2018 року по 25 травня 2018 року.

Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 16 год. 05 хв.

Тривалість уроків:

• у 1-х класах - 35 хвилин;

• у 2-4 класах - 40 хвилин;

• у 5-11 класах - 45 хвилин.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули в такі терміни:

осінні – з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року;

зимові – з 02 січня 2018 року по 21 січня 2018 року;

весняні – з 26 березня по 01 квітня 2018 року;

літні - з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2018 року.

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Тетіївської райдержадміністрації можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.

Робочий навчальний план початкової школи

з українською мовою навчання

Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради

Київської області на 2017-2018 навчальний рік

( Додаток 1до наказу МОНмолодьспорт від 10.06.2011 № 572, зі змінами,

затвердженими наказом МОН України від 16.04.2014 №460 )

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 4
Мови і літератури Українська мова 7+1 4/3 4/3 4/3 4/3
Літературне читання - 3/4 3/4 3/4 3/4
(мовний і літературний компоненти) Англійська мова 1 2+1 2+1 2+1 2
Математика Математика 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатика - 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Усього 18+3+1 20+3+1 21+3+1 21+3+1 21+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 2 2 2 2
Індивідуальні консультації та групові заняття 1 1 1 1 1
Сумарна кількість використаних годин 23 25 26 26 25
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 25 26 26 26

Директор школи В.П.Колосовська


Робочий навчальний план 5-9 класів з українською мовою навчання Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради Київської області на 2017-2018 навчальний рік

(Додаток 1, 8, 10 до наказу МОН України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН

України від 29.05.2014 №664) зі змінами затвердженими наказами МОН України від 12.12.2014

№1465; від 08.05.2015 №518, від 07.08.15 № 855)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
5
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5 3,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 2+1 3 2+1 2+1 2+1 2+1 3 3
Французька мова - - - 2 2 - -
Німецька мова 2 2 - - - 2 -
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України. (Вступ до історії) 1+1 - - - - - -
Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» - 2 2 - - - - -
Історія України - - - 1 1 1,5 1,5+1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія - - - 1 1 1 1+1 1 1
Спецкурс з історії 1
Основи правозн-ва 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 - - - -
Образотв. мистецтво 1 1 1 1 1 - - - -
Мистецтво - - - - - 1 1 1 1
Математика Математика 4 4 4 - - - -
Алгебра - - - 2 2 2 2 2 2
Геометрія - - - 2 2 2 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - - - - - -
Біологія - 2 2 2 2 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5
Фізика - - - 2 2 2 2 3 3
Хімія - - - 1,5 1,5 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Інформатик 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів 3,5
Разом 25,5+3+0,5+1 27,5+3+1 26,5+3 29+3+1,5 29+3+1,5 29,5+3+1 31+3+1 30+3 30+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3,5 3 3 3,5 2 3 3
Індивідуальні заняття та консультації (україн. мова) 0,5 0,5 0,5 0,5
Індивідуальні заняття та консультації (математика) 1 0,5 0,5
Індивідуальні заняття та консультації (англ.. мова) 0,5 1 0,5
Індивідуальні заняття та консультації (нім.мова) 1
Індивідуальні заняття та консультації (історія) 1 1
Індивідуальні заняття та консультації ( хімія) 0,5 0,5 1 1
Індивідуальні заняття та консультації (біологія) 0,5 0,5 0,5
Індивідуальні заняття та консультації (географія) 0,5
Факультатив ( історія) 1 1
Факультатив (біологія) 1 1
Факультатив (географія) 1
Сумарна кількість використаних годин 31 34 33 34,5 35 36 36 36 36
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 31 32 32 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 30+3 32+3 32+3 33+3 33+3 33+3 33+3

Директор школи В.П.Колосовська


Робочий навчальний план 11 класу з українською мовою навчання (універсальний профіль) Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради Київської області на 2017-2018 навчальний рік

(Додаток 2 до наказу МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами затвердженими

наказами МОН України від 29.05.2014 №657; від 08.05.2015 №518; від 07.08.15 № 855)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Українська мова 2
Українська література 2
Англійська мова 3,5+0,5
Зарубіжна література 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта: правознавство -
економіка 1
людина і світ 0,5
Художня культура 0,5
Алгебра 3
Геометрія 2
Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Географія -
Фізика 3
Хімія 2
Екологія 0,5
Технології 1
Інформатика 2
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
Разом 33+0,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 5
Факультатив з української мови 1
Факультатив з історії 0,5
Факультатив з математики 0,5
Факультатив з фізичної культури 1
Факультатив з біології 1
Сумарна кількість використаних годин 37,5
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Всього (без урахування поділу класу на групи) 38

Директор школи В.П.Колосовська


Робочий навчальний план 10 класу з українською мовою навчання (профілі: історичний та іноземної філології) Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради Київської області на 2017 -2018 навчальний рік

(Додаток 13 до наказу МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами

затвердженими наказами МОН України від 29.05.2014 №657; від 08.05.2015 №518)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Усім класом У групах додатково
Іноз.філ-гії історичний
І.Загальноосвітній цикл
Українська мова 2
Українська література 2
Англійська мова 3 2
Німецька мова 3
Зарубіжна література 2 1
Історія України 1 3
Всесвітня історія 1 2
Громадянська освіта: правознавство 1
економіка
людина і світ
Художня культура 0,5
Математика 3
Астрономія
Біологія 1,5
Географія 1,5
Фізика 2
Хімія 1
Екологія
Технології 1
Інформатика 1
Фізична культура 2
Захист Вітчизни 1,5
Разом 27 6 5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 5 6
Факультатив з англійської мови 1
Курс за вибором з іноземної мови 2
Факультатив з історії 1
Курс за вибором з історії 1
Сумарна кількість використаних годин 35 35
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

Директор школи В.П.Колосовська


Робочий навчальний план 1-а класу з українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради Київської області на 2017-2018 навчальний рік

(Додаток 2 до наказу Міністерства освітиі науки України

від02.11. 2016 № 1319)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 3,5
Читання 3,5
Англійська мова 3
Математика Математика 4
Еврика
Природознавство, Суспільствознавство Людина і світ 2
Навчаємося разом 2
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5
Образотворче мистецтво 0,5
Технології Трудове навчання 0,5
Інформатика
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5
Фізична культура 3
Разом 20+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

Директор школи В.П.Колосовська


Робочий навчальний план 4 класу з українською мовою навчання Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради Київської області на 2017-2018 навчальний рік

(індивідуальна форма навчання) ( Додаток 1до наказу МОНмолодьспорт від 10.06.2011 № 572, зі змінами, затвердженими наказом

МОН України від 16.04.2014 №460 )

Ступарик Вероніка

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4 клас
Мови і літератури Українська мова 2
Літературне читання 1,5
(мовний і літературний компоненти) Англійська мова 1
Математика Математика 2
Природознавство Природознавство 0,5
Суспільствознавство Я у світі 0,5
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5
Образотворче мистецтво 0,5
Технології Трудове навчання 0,5
Інформатика 0,5
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5
Фізична культура -
Усього 10

Директор школи В.П.Колосовська


Робочий навчальний план 7 класу з навчанням українською мовою

(індивідуальна форма навчання)

Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Тетіївської районної ради

Київської області на 2017-2018 навчальний рік

(Додаток 10 до наказу МОН України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН

України від 29.05.2014 №664) зі змінами затвердженими наказами МОН України від 12.12.2014

№1465; від 08.05.2015 №518, від 07.08.15 № 855)

Шмаркатюк Д.

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Мови і літератури Українська мова 1,5
Українська література 1
Англійська мова 1
Французька мова 0,5
Зарубіжна література 1
Суспільствознавство Історія України 0,5
Всесвітня історія. 0,5
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5
Образотв. мистецтво 0,5
Математика Алгебра 1
Геометрія 1
Природознавство Біологія 1
Географія 1
Фізика 1
Хімія 1
Технології Інформатика 0,5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5
Разом 14

Директор школи В.П.Колосовська


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН(Інклюзивна форма навчання)

(Карабач Максим)

(Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки від 28.01.2014 року № 80 з адаптацією до додатку 1до наказу МОНмолодьспорт від 10.06.2011 № 572, зі змінами,

затвердженими наказом МОН України від 16.04.2014 №460 )

Освітні галузі Навчальні предмети К-сть год на тиждень
1
Мови і література Українська мова 7+1
Англійська мова 1
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі -
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 3
Основи здоров’я 1
Технології Трудове навчання 1
Сходинки до інформатики -
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 1
Лікувальна фізкультура 3

Директор школи В.П.Колосовська


Робочий навчальний план (Інклюзивна форма навчання)

(Карабач Максим)

(Додаток 16 до наказу Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 року № 504 з адаптацією до додатку 10 до наказу МОН України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН

України від 29.05.2014 №664) зі змінами затвердженими наказами МОН України від 12.12.2014 №1465; від 08.05.2015 №518, від 07.08.15 № 855)

Освітні галузі Навчальні предмети К-сть год на тиждень
5
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5
Українська література 2
Англійська мова 3
Німецька мова 2
Зарубіжна література 2
Суспільствознавство Історія України 1+1
Всесвітня історія -
Основи правознавства -
Математика Математика 4
Алгебра -
Геометрія -
Природознавство Природознавство 2
Біологія -
Географія -
Фізика -
Хімія -
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво -
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Корекційно-розвиткові заняття Розвиток мовлення 2
Корекція розвитку 2

Директор школи В.П.Колосовська


Робочий навчальний план (Інклюзивна форма навчання)

(Карабач Анастасія)

(Додаток 18 до наказу Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 року № 504 з адаптацією до додатку 1 до наказу МОН України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН

України від 29.05.2014 №664) зі змінами затвердженими наказами МОН України від 12.12.2014№1465; від 08.05.2015 №518, від 07.08.15 № 855)

Освітні галузі Навчальні предмети К-сть год на тиждень
6
Мови і літератури Українська мова 3,5
Українська література 2
Суспільствознавство Історія України -
Я у Світі -
Основи правознавства -
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство -
Географія 2
Біологія 2
Фізика і хімія в побуті -
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 2
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 3
Корекційно-розвиткові заняття Соціально-побутове орієнтування 2
Розвиток мовлення 2
Корекція розвитку 2

Директор школи В.П.Колосовська


Індивідуальний навчальний план учня 3-б класу

Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

Тетіївської районної ради Київської області

Питомець М. на 2016-2017 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
4
Мови і літератури Українська мова 2
Літературне читання 1,5
(мовний і літературний компоненти) Англійська мова 1
Математика Математика 2
Природознавство Природознавство 0,5
Суспільствознавство Я у світі 0,5
Мистецтво Мистецтво 1
Технології Трудове навчання 0,5
Інформатика 0,5
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5
Фізична культура -
Усього 10
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять -
Проведення індивідуальних консультацій та групових занять з українського читання, математики, української мови -
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

Директор школи В.П.Колосовська

Кiлькiсть переглядiв: 163

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Юридична адреса школи:

09801 Київська область

Тетіївський район

м.Тетіїв

вул. Академіка Байраківського, 49

e-mail: zoсh_3@ukr.net

cайт школи: http://www.tetiiv-zosh3.kiev.sch.in.ua/

Дата останньої зміни 06 Лютого 2021

Цей сайт безкоштовний!